Wedstrijdreglement senioren competitie HHV/ZHV

(vastgesteld op 09 – 05 – 2022)

 1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.
 2. Er mag worden gevist met 1  hengel met of zonder opwindmechanisme
 3. De hengel mag slechts voorzien zijn van 1 tuig met 1 enkelvoudige haak. Een tweede hengel of topset mag opgetuigd zijn.
 4. Zink- en korfvissen is toegestaan.
 5. Een landingsnet is toegestaan. Hulp van derden is verboden.
 6. Bij invaliditeit is hulp van derden wel toegestaan, mits dit is gemeld aan de wedstrijdcommissie.
 7. Het gebruik van een voldoende groot, niet stalen leefnet is verplicht
 8. Er wordt gevist op het nummer. Bij wedstrijden in de Gelderse IJssel wordt er gevist in twee vakken, in- en uitstromend. Ieder met een eigen puntentelling.
 9. De nummers staan ± 5 meter uit het midden van de krib. Er mag dan gevist worden vanaf het nummer tot aan de kop van de krib.
 10. Het is verboden zich tijdens het vissen met de voeten in het water te bevinden of het water te vertroebelen, behalve met lokvoer.
 11. De voorzijde van het plateau/kist mag de waterlijn niet overschrijden.
 12. Peilen voor de wedstrijd is toegestaan.
 13. Het gebruik van een voerkatapult is verboden.
 14. Het eerste signaal is begin wedstrijd. Na het eerste signaal mag er gevoerd worden.
 15. Het tweede signaal is einde wedstrijd.
 16. Wordt een competitiewedstrijd afgelast of beëindigd door weersomstandigheden, dan wordt deze opnieuw vastgesteld door de wedstrijdcommissie. Hierover is geen discussie mogelijk.
 17. Ten aanzien van aas en voer is het voorhanden hebben en /of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan(schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan.
 18. Brood, deeg, en samenstellingen van materialen of aas zoals bolletjes, boilies, voerballetjes, deegsoorten, pellets etc. zijn toegestaan. Kunstmatig aas zoals imitaties van maden, waterlarven en maïs etc.en Rubiver is toegestaan.
 19. Vers de vase, kunstaas, kunstvliegen, levende of dode vis en viseitjes zijn verboden.
 20. Voor het eerste signaal mag de deelnemer niet in het bezit zijn van vis.
 21. Alle gevangen vis telt mee behalve snoek, snoekbaars, steur, meerval en aal.
 22. Na het tweede signaal wordt de vis gewogen. Het wegen van de eigen gevangen vis is niet toegestaan. De aangeboden vis moet in levende staat zijn.
 23. De grootste vis kan worden aangeboden voor meting van de Kanjerkoning. Meting in hele centimeters, met afronding naar beneden. Zijn er aan het eind van het seizoen meerdere deelnemers met dezelfde lengte, dan beslist de wedstrijdcommissie over de prijzen.
 24. Winnaar van vak of wedstrijd krijgt 1 Punt, nr 2, 2 Punten enz. Deelnemer zonder vangst krijgt 50 Punten. Afwezige deelnemers 100 Punten. Bij gelijke eindscore bepaalt het hoogste gewicht van de tellende resultaten de volgorde van de eindklassering.
 25. Na afloop van de wedstrijd moet alles worden opgeruimd. Laat derhalve geen of rommel achter.
 26. Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 27. Deelname is voor eigen risico.
 28. Wij wensen U een goede vangst.
Laatste Nieuws
Kalender
 • zo
  21
  apr
  2024

  Competitie ZHV/HHV

  07.30-10.30uIJssel Manege
 • di
  30
  apr
  2024

  55+ wedstrijd

  09.00-12.00uOude IJssel (Stokhorst)
 • zo
  05
  mei
  2024

  Competitie ZHV/HHV

  07.30-10.30uOude IJssel (Stokhorst 1 t/m 22)